Harrastukseni / Partio

Kuva on Kolin vaellukselta.

Tempauduin harrastamaan partiota aikuisena, lapsesta asti partiota harrastaneen L:n vanavedessä. Aktiivisuus, tehtävien vaativuus ja ajallinen satsaus ovat kasvaneet vähitellen: Aluksi kävin vain silloin tällöin retkillä tai leireillä. Tällä hetkellä ohjaan omaa ryhmää viikottain (tosin nyt on kesätauko), toimin avustavana aikuisena toisessa, istun hallituksessa kerran kahdessa viikossa ja toimin yhteyshenkilönä yhden ikäkauden johtajien sekä lippukunnan johdon välillä.

Kuva on lippukunnan kevätretkeltä Sipoon Hinsbystä.

Erityisesti lapsilla ja varhaisnuorilla partioharrastuksen pääpaino on viikottaisissa kokouksissa, joiden asiasisältö perustuu valtakunnalliseen partio-ohjelmaan, soveltaen sitä kulloisellekin ryhmälle sopivaksi. Lisäksi ryhmän tai ikäkauden kesken käydään retkillä ja osallistutaan partiotaitokisoihin. Meillä lippukunta järjestää vuosittain pääsiäisleirin ja kesällä on joko lippukunnan, piirin (Uusimaa) tai valtakunnan tason partioleiri. Vanhemmat partiolaiset voivat osallistua myös kansainvälisille leireille, joita järjestetään eri puolilla maailmaa.

Vanhemmilla nuorilla ja aikuisilla toiminta koostuu nuorempien ryhmien ohjaamisen lisäksi myös oman vertais- tai pienryhmän tapaamisista, yhdessä toteutettavista vaelluksista tai muista aktiviteeteista ja luonnollisesti retkille ja leireille osallistumisesta. Työpanoksen lisäksi vanhemmille nuorille ja aikuisille on usein myös omaa ohjelmaa sekä partiotaitokisoja, joten harrastus ei koostu vain partion mahdollistamisesta nuoremmille harrastajille.

Kuva on kesäleiri Räyskän rakennusleiriltä.

Partiossa opetellaan monia taitoja. Erätaitojen kuten majoittumisen, tulen teon ja työkalujen käytön lisäksi harjoitellaan ensiapu- ja kansalaistaitoja kuten äänestämistä sekä arkitaitoja kuten kierrättämistä ja leipomista tai vieraillaan vaikka tutustumassa verenluovutukseen. Leikit ja ryhmän yhteistoiminta sekä vertaisjohtajuuden kehittyminen asteittain kuuluvat toimintaan niin lapsilla kuin aikuisilla.

Kuva on lippukunnan syysretken kisojen ruokarastilta.

Mainiona puolena pidän sitä, ettei partio ole kallis harrastus, ellei siitä tee sellaista. Toki partiostakin löytyy niitä, jotka haluavat laittaa harrastukseensa rahaa mm. kalliimpien vaellusmatkojen tai varusteiden muodossa, mutta vuositasolla partion jäsenmaksu on 40-50 euron luokkaa.

Kuva on lippukunnan lettukojulta Keravan sirkusmarkkinoilta.

Harrastuksen aloittamiseen ei tarvita sen ihmeellisempiä varusteita kuin kokouksissa ulkoleikkeihin (kulloiseenkin säähän) sopivat vaatteet ja jalkineet. Jos harrastuksesta innostuu eikä kotoa löydy retkeilytarvikkeita, ei isompiin investointeihin tarvitse ryhtyä. Makuupusseja ja -alustoja sekä rinkkoja saa alussa useimmiten lainaan johtajilta ja yhteiset varusteet tulevat lippukunnan puolesta. Juhlatilaisuuksissa (tai kokouksissakin) käytettävää partiopaitaa, johon suoritus- ja ikäkausimerkit ommellaan, suositellaan hankittavaksi jossain vaiheessa.

Kuva on Seikkailijaikäisten yhteiseltä viikonloppuretkeltä Jokiniemen autiotuvalta.

Partio eroaa mielestäni olennaisesti vaikkapa urheilu- tai taideharrastuksesta siten, että se on laaja-alaisempaa ja monipuolisempaa. Partio on itse asiassa ennen kaikkea kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen.

Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Päämäärä on suunnilleen sama kaikkialla maailmassa ja siihen pyritään partiomenetelmän avulla, joka on partion valitsema kasvatuskeinojen kokonaisuus.

Kuva on lippukunnan laskiasriehasta Keinukalliosta.

Partio-ohjelma on ikään kuin partiomenetelmän konkretisaatio, joka sisältää partiomenetelmän osa-alueet, jotka ovat:

Sitoutuminen partion arvoihin/ Jokaiseen ikäkauteen kuuluu partiolupaus, jossa sitoudutaan arvopohjaan, joka on kuvattu erikseen kullekin ikäkaudelle sopivin sanamuodoin. Lupaukseen pitää valmistautua, jotta lupauksen antaja tietää, mitä lupaa, ja osaa näin sitoutua lupaukseensa. 

Kuva on Seikkailijoiden talviretkeltä Hindsbystä.

Symboliikka/ Partio-ohjelma tarjoaa lippukuntien käyttöön esimerkiksi nimikkeitä, merkkejä ja tarinoita.

Lippukunnan pääsiäisleiri Malka 2011

Nousujohteisuus/ Partio-ohjelmasta löytyy kullekin ikäkaudelle sopivan haasteellisia aktiviteetteja. Samoja asioita harjoitellaan yhä vaativammin tavoittein. Ikäkausien perustana ovat ihmisen luontaiset kehitysvaiheet, ja siksi eri ikäkausissa toimitaan eri tavalla.

Lippukunnan pääsiäisleiri Malka 2011

Vartiojärjestelmä/ Partio-ohjelma määrittelee, millaisiin ryhmiin lippukunnan lapset ja nuoret tulisi jakaa. Ohjeet annetaan ikäkausijakoon sekä ryhmien kokoonpanoon. Partio-ohjelma ohjeistaa myös, millainen ihminen voi toimia kunkin ryhmän johtajana.

Kuva on Kolin vaellukselta.

Tekemällä oppiminen/ Partio-ohjelman aktiviteetit on suunniteltu niin, että ne kannustavat tekemällä oppimiseen. Itse tekeminen ja kokeminen sekä yhdessä päättäminen ovat toiminnan ja oppimisen kulmakiviä.

Kuva on Kolin vaellukselta.

Aikuinen tuki/ Partio-ohjelma määrittelee, millaista aikuisen tuen tulisi olla kussakin ikäkaudessa. Aikuisen tarkoituksena on olla partiossa sopivasti läsnä: nuorimmilla  vahvasti ikäkauden johtajana, vanhimmissa taustavaikuttajana ja tukena.

Kohina 2008 Uudenmaan partiopiirin piirileiri

Päivän hyvä työ/ Partio-ohjelmassa on erilaisia aktiviteetteja, joihin sisältyy palvelua ja jotka kasvattavat epäitsekkyyteen. Päivän hyvän työn tekeminen osoittaa konkreettisesti, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa.

Kohina 2008 Uudenmaan partiopiirin piirileiri

Toiminta luonnossa/ Partio-ohjelman aktiviteetit ja niiden ohjeistukset kannustavat toimintaan luonnossa, mutta luonnon ehdoilla ja suojelemaan sitä. Luonto on partiossa tärkeä toiminta- ja oppimisympäristö.

Kohina 2008 Uudenmaan partiopiirin piirileiri

Lippukunnassa on usein muitakin koko lippukunnan yhteisiä tapahtumia kuin kesäleiri. Leirejä saatetaan järjestää myös muina vuodenaikoina tai lippukunnassa voidaan sopia yhteisiä retkiviikonloppuja. Omassa lippukunnassamme järjestetään vuosittain muun muassa puurojuhla (ja ajoittain itsenäisyyspäivän juhla), käydään Kohtaamisessa, paistetaan lettuja sirkusmarkkinoilla, huolehditaan tiloista talkoilla, osallistutaan halukkaiden voimin partiomessuun, avustetaan Naisten 10:n järjestelyissä, pidetään laskiaisrieha ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan lippukunnan omat partiotaitokisat…

Lippukunnan pääsiäisleiri Malka 2011

Mielestäni parasta partiossa on uusien ihmisten tapaaminen, erilaisten tapahtumien suunnittelu, leikkiminen (vaikka pelkästään aikuisporukalla), leirit ja retket. On hienoa nähdä erilaisten ja eri ikäisten ihmisten toimivan yhteisten asioiden eteen kukin oman osaamistasonsa mukaan. Omatoimisuuden ja itsetunnon kasvamisen seuraaminen ohjattavissa lapsissa on myös palkitsevaa.

Lopuksi vielä Kerttu Juvan sanoittamaa laulua lainaten:

Ootko seisonut sä yksin kesäyössä, leirin vaipuessa hiljaa nukkumaan?                   

Ootko huomannut sä oudon onnentunteen, silloin valtaavan sun mieles kokonaan? 

Ootko tuijottanut liekkiin nuotiolla, nähnyt hiljalleen sen tuhkaan hiipuvan?              

Ootko tuntenut sä uuden ajatuksen, jostain syvyyksistä sieluus nousevan?

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *